Annonserad upphandling- Hygien- och städprodukter

Publicerad 2013-01-25

Annonserad upphandling

Upphandlingen Hygien- och städprodukter, diarienr 96-57-2012, annonserades i upphandlingsverktyget TendSign den 24 januari 2013.

Länk till Annonserade upphandlingar