Tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-10-08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende den kompletterande upphandlingen Flygresor inrikes 2013:2.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 21 oktober 2013.