Förvaltningsrätten har meddelat dom

Publicerad 2013-03-18

Förvaltningsrätten avslog ansökningarna av överprövning i upphandlingen Flyttjänster. Statens inköpscentral avvaktar nu 10 dagars avtalsspärr. Ramavtal kan tecknas tidigast 2013-03-26.