Flyttjänster överprövad på nytt

Publicerad 2013-03-27

Tre överklaganden av Förvaltningsrätten i Stockholms domar, i vilka ansökningarna om överprövning avslogs, har inlämnats till förvaltningsrätten.

Kammarrätten har därvid fattat ett interimistiskt beslut innebärande att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan något annat har bestämts av kammarrätten.