Ansökan om överprövning avslogs

Publicerad 2013-03-26

Kammarrätten i Stockholm har den 25 mars meddelat dom avseende den överklagade upphandlingen av fordonsförhyrning.

Förvaltningsrättens dom, i vilken First rent a car AB (Hertz) ansökan om överprövning avslogs, fastställs av kammarrätten som avslår överklagandet.

Statens inköpscentral har för avsikt att ingå ramavtal med leverantörerna tidigast fredag den 5 april, när tio dagar gått från dagen för kammarrättens avgörande.