Fordonsförhyrning - Ansökan om interimistiskt beslut avslogs

Publicerad 2013-04-09

Högsta förvaltningsdomstolen avslog First Rent A Car Aktiebolags (Hertz) yrkande om interimistiskt beslut. Statens inköpscentral håller nu på och tecknar ramavtal med tilldelade leverantörer, Sweden Rent a Car AB (Avis), First Rent A Car Aktiebolag (Hertz) och Nordic MasterCar AB (Sixt).