Hygien- och städprodukter 2012 - Dom har meddelats

Publicerad 2013-10-08

Förvaltningsrätten har den 4 oktober 2013 meddelat dom i upphandlingen av hygien- och städprodukter 2012, dnr 96-57-2012.

Statens inköpscentral åläggs att rätta upphandlingen genom att utesluta en av anbudsgivarna.