Hygien- och städprodukter 2012 - Dom har överklagats

Publicerad 2013-10-15

Kammarrätten har den 11 oktober 2013 meddelat att förvaltningsrättens dom angående upphandlingen av Hygien- och städprodukter, dnr 96-57-2012, har överklagats.

Kammarrätten, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har förordnat interimistiskt att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts.