Informationsseminarium och dialogmöte för leverantörer inom hotell- och konferensanläggningar

Publicerad 2013-09-19

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet kommer under hösten 2013, mellan den 19 november och 5 december, att genomföra sju informationsseminarier/dialogmöten för leverantörer inom hotell- och konferensanläggningar, för både befintliga ramavtalsleverantörer och de som är intresserade av att bli ramavtalsleverantör. Seminarierna vänder sig endast till leverantörer av hotell- och konferensanläggningar (ej leverantörer av boknings- och förmedlingstjänster)
Antalet platser är begränsat.

Du kan läsa mer om dessa seminarier, som kommer att genomföras på följande orter:

  • Ronneby den 19/11
  • Luleå den 20/11
  • Borlänge den 21/11
  • Stockholm den 28/11
  • Malmö den 3/12
  • Göteborg den 4/12
  • Jönköping den 5/12