Inget prövningstillstånd i personaluthyrning

Publicerad 2013-05-14

Kammarrätten i Stockholm har den 7 maj beslutat att inte bevilja prövningstillstånd till det bolag som ansökt om överprövning av upphandlingen avseende personaluthyrning i regionerna 5, 6 och 7. Avtalsspärr löper i tio dagar räknat från dagen för kammarrättens beslut. Beslutet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.