Konferenstjänster 2013 - tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-12-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Konferenstjänster 2013 96-64-2013.

Beslutet fattades 2013-12-09, nu avvaktas tio dagars avtalsspärr.