Högsta förvaltningsdomstolen har den 28 februari meddelat beslut om interimistiskt förordnande

Publicerad 2013-03-01

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningsstillstånd, avseende nu överklagat avgörande i Kammarrätten, har beslutat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i denna upphandling innan annat har bestämts. Mer information kommer att ges löpande.

Läs mer om upphandlingen här