Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om upphandlingen av Personaluthyrning

Publicerad 2013-03-06

Högsta förvaltningsdomstolen har måndagen den 4 mars beslutat att Statens inköpscentral får teckna avtal enligt Kammarrättens dom. Det innebär att vi nu slutför signeringen av avtal med leverantörer för 24 av de 27 ramavtalsområden som upphandlingen av Personaluthyrning omfattade. Merparten av dessa ramavtal är undertecknade idag.

 

För området Kontorsadminstration inom regionerna 5, 6 och 7 planeras rättelse under nästa vecka.

Läs mer om upphandlingen här