Kammarrätten har den 18 februari meddelat dom

Publicerad 2013-02-19

Kammarrätten har den 18 februari meddelat dom i den överprövade upphandlingen av personaluthyrning, innebärande att Kammarkollegiet ska vidta rättelse på så sätt att ett tidigare förkastat anbud ska tas med till utvärdering avseende yrkeskategorin kontorsadministration i regionerna 5, 6 och 7.

Tretton andra leverantörer - som också överklagat förvaltningsrättens domar - beviljades inte prövningstillstånd i kammarrätten.

Ramavtal kan därmed tecknas tidigast fredag den 1 mars, förutom avseende yrkesområdet kontorsadministration i regionerna 5, 6 och 7, där ny utvärdering kommer att ske. Efter utvärderingen fattas nytt tilldelningsbeslut med därpå följande tio dagars avtalsspärr

 

Förtydligande av yrkesområde och region 5, 6 och 7:

Yrkesområdet Kontorsadministration innefattar:

 • Receptionist/Telefonist
 • Assistent (nivå 1 och 2)
 • Administratör (nivå 1 och 2)
 • Handläggare 1
 • Handläggare 2
 • Registrator
 • Vaktmästare (nivå 1 och 2)
Region 5
 • Östergötlands län
 • Örebro län
 • Värmlands län
Region 6
 • Stockholms län
 • Gotlands län
Region 7
 • Västra Götalands län

 

Läs mer om upphandlingen här.