Dom har meddelats gällande överprövning

Publicerad 2013-04-15

För det överprövade yrkesområdet Kontorsadministration i de tre regionerna 5, 6 och 7 har nu förvaltningsdomstolen dömt till Statens inköpscentrals fördel.

Avtal kommer att tecknas även inom dessa områden snarast möjligt efter att avtalsspärren löpt ut.