Förvaltningsrättens dom överklagad

Publicerad 2013-04-23

En anbudsgivare har överklagat förvaltningsrättens dom, meddelad den 19 april, avseende upphandlingen av personaluthyrning. Kammarrätten i Stockholm har i interimistiskt beslut förordnat att ramavtal inte får slutas förrän domstolen bestämt något annat.