Region 5, 6 och 7 överklagad på nytt avseende Yrkeskategori Kontorsadministration

Publicerad 2013-03-21

En anbudsgivare, vars anbud diskvalificerades i upphandlingen av personaluthyrning, har ansökt om överprövning. Den nya ansökan avser det nya tilldelningsbeslut som fattades med anledning av Kammarrätten i Stockholms dom av den 2013-03-08. I sin ansökan yrkar anbudsgivaren att upphandlingen görs om avseende yrkeskategori Kontorsadministration i regionerna 5, 6 och 7. 

Övriga Regioner och Yrkeskategorier är helt klara att börja använda och göra avrop från. Läs mer om detta på förvaltningssidan.