Tilldelningsbeslut fattat avseende yrkesområde Kontorsadministration för region 5, 6 och 7

Publicerad 2013-03-08

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende anbudsområdena yrkesområde Kontorsadministration för Region 5 (anbudsområde A5), Region 6 (anbudsområde A6) respektive Region 7 (anbudsområde A7) i upphandling av Personaluthyrning.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 19 mars 2013.

Yrkesområdet Kontorsadministration innefattar:

•Receptionist/Telefonist
•Assistent (nivå 1 och 2)
•Administratör (nivå 1 och 2)
•Handläggare 1
•Handläggare 2
•Registrator
•Vaktmästare (nivå 1 och 2)

Region 5 omfattar Östergötlands län, Örebro län samt Värmlands län.

Region 6 omfattar Stockholms län samt Gotlands län.

Region 7 omfattar Västra Götalands län.