Prisjustering - ramavtal för ljuskällor

Publicerad 2013-07-01

Priserna på produkter inom ramavtalen för ljuskällor har justerats i enlighet med Entreprenadindex E84 med relevant index efter Litt. basgrupp 1341, vilket innebär en prishöjning på 4%. De nya priserna gäller från 1 juli till avtalsperiodens slut 2014-06-30.