Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen Profil- och presentartiklar

Publicerad 2013-09-06

Tilldelningsbeslut fattades den 6 september i upphandling Profil- och presentartiklar. Nu löper en avtalsspärr till och med den 16 september. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till 36 månaders förlängning.

De leverantörer som Staten inköpscentral avser teckna ramavtal med är:

Anbudsområde A
Profil- och presentartiklar

  • MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
  • Roupéz Profile AB
  • Prendo AB
  • Master Design Sverige AB
  • TriffiQ Företagsprofilering AB

 

Anbudsområde B
Gåvokort

  • Arne Blom Marknads Aktiebolag
  • Supékort Sweden AB
  • MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag