Ramavtalet för Tjänstekort och andra ID-handlingar löper ut den 31 augusti 2013

Publicerad 2013-08-16

Ramavtalet för Tjänstekort och andra ID-handlingar löper ut den 31 augusti och kan inte förlängas. Upphandling av efterföljande ramavtal förbereds och nya ramavtal kommer finnas tillgängliga under 2014.
Länk till upphandling.

För att hantera behovet av produkter och tjänster från detta område under den mellanliggande tiden måste, innan ramavtalet löper ut, leveransavtal upprättas. Mall för sådana leveransavtal finns publicerat på avropa.se.
Länk till ramavtal.