Tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-04-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Flyg utrikes. Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 26 april 2013.