Tilldelningsbeslut – Hotelltjänster

Publicerad 2013-06-28

Tilldelningsbeslut har fattats

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Hotelltjänster inom 96-7-2013 kvalitetskategori 3, 96-26-2013 kvalitetskategori 4 och 96-27-2013 kvalitetskategori 5.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 9 juli 2013.