Tilldelningsbeslut – Hygien- och städprodukter

Publicerad 2013-06-14

Tilldelningsbeslut har fattats

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Hygien- och städprodukter. Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 25 juni 2013.