Tilldelningsbeslut fattat

Publicerad 2013-02-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av litteratur.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 26 februari 2013.