Upphandlingen överprövad

Publicerad 2013-08-27

Ansökan har kommit in till förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet.