Tilldelningsbeslut - Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2013-05-03

Tilldelningsbeslut har fattats

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Tolkförmedlingstjänster. Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 14 maj 2013.