Tolkförmedlingstjänster 2012 - Dom har meddelats

Publicerad 2013-09-23

Förvaltningsrätten har den 20 september 2013 meddelat domar i upphandlingen av tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012. Domarna innebär att samtliga ansökningar om överprövan har avslagits. Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 1 oktober 2013.