Tolkförmedlingstjänster 2012 - Dom har överklagats

Publicerad 2013-09-30

Kammarrätten har den 27 september 2013 meddelat att förvaltningsrättens dom angående upphandlingen av tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012, har överklagats.

Kammarrätten, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har förordnat interimistiskt att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts.