Tolkförmedlingstjänster 2012 - Inget prövningstillstånd

Publicerad 2013-10-18

Kammarrätten har den 17 oktober 2013 beslutat att domstolen inte meddelar prövningstillstånd till de leverantörer som begärt detta i upphandlingen av tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012. 

Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagar. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 29 oktober 2013.