Förlängning av ramavtalen för Allmänt kontorsmateriel

Publicerad 2014-08-14

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Allmänt kontorsmateriel med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-08-21.