Bohagstransporter upphandlas ej

Publicerad 2014-01-08

Statens inköpscentral har beslutat att inte längre upphandla ramavtalsområdet Bohagstransporter. Detta ramavtal går ut 30 april 2014. Utnyttjandet av löpande ramavtal sker till största delen av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kommer i fortsättningen upphandla ramavtalsområdet för myndighetens eget behov. För övriga myndigheter med behov av bohagstransporter får upphandling ske i egen regi efter det befintliga ramavtalet löper ut.