Elektronikutrustning och elektronikkomponenter - klart för avrop

Publicerad 2014-01-21

Statens inköpscentral har nu tecknat ramavtalet i upphandlingen elektronikutrustning och elektronikkomponenter, dnr 96-58-2012. Avropande myndigheter kan därmed börja göra avrop från ramavtalet. Länk till ramavtalssidan för elektronikutrustning och elektronikkomponenter.