Förlängning av ramavtalen för AV-produkter

Publicerad 2014-10-30

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för AV-produkter med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2016-02-29. Ändring av avtalstiden  kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.