Förlängning av ramavtalen för AV-produkter

Publicerad 2014-01-17

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för AV-produkter med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-02-28.