Förlängning av ramavtalen för Dokumenthantering 2012

Publicerad 2014-12-19

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Dokumenthantering 2012-Skrivare, MFP, programvaror och tjänster. Avtalen gäller t.o.m 2016-07-31.