Förlängning av ramavtalen för Kontorsstöd som molntjänst

Publicerad 2014-09-01

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Kontorsstöd som molntjänst. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-07-31.