Förlängning av ramavtalen för Licensförsörjning 2010

Publicerad 2014-09-12

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Licensförsörjning 2010. Avtalen gäller t.o.m 2015-07-31.