Förlängning av ramavtalen för Litteratur

Publicerad 2014-11-26

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Litteratur med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2016-02-28.