Förlängning av ramavtalen för Möbler - Helhet

Publicerad 2014-04-24

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Möbler - Helhet. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-09-15.