Förlängning av ramavtalen för Möbler - Direkt respektive Möbler - Design och Funktion

Publicerad 2014-04-24

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Möbler -  Direkt respektive Möbler - Design och Funktion. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-09-15. Detta är den sista förlängningen av ramavtalen.