Förlängning av ramavtalen för Rakelprodukter

Publicerad 2014-06-17

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Rakelprodukter med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-11-30. Ändring av avtalstiden  kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.