Förlängning av ramavtalen för Servrar 2012

Publicerad 2014-06-19

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen gällande "Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012" med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-08-31.