Förlängning av ramavtalen för Tryckeritjänster

Publicerad 2014-12-19

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Tryckeritjänster. Avtalen gäller t.o.m 2016-02-14.