Förlängning av ramavtalen för inrikesflyg

Publicerad 2014-10-22

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för inrikesflyg med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-11-30.