Förlängning av ramavtalen för Översättningstjänster

Publicerad 2014-06-11

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Översättningstjänster med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-06-30 med möjlighet till ytterligare förlängning t.o.m 2016-06-30.