Förlängning av ramavtalen för personaluthyrning

Publicerad 2014-11-25

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för personaluthyrning. Ramavtalen gäller t.o.m 2016-05-19.