Förlängning av ramavtalen för säkerhetsteknik

Publicerad 2014-04-29

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för säkerhetsteknik t.o.m 2015-04-30. Förlängningen gäller de regionala ramavtalen för säkerhetssystem samt ramavtalen för konsulttjänster och brandskydd.

Objektsavtal som tecknas, kan löpa som längst 90 dagar efter ovanstående datum. Observera att detta är det sista förlängningsåret. En förstudie inför kommande ramavtalsupphandling har påbörjats.

Läs mer om förstudien genom att klicka här.