Förlängning av ramavtalen för tjänstefordon och förmånsbilar

Publicerad 2014-10-16

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för tjänstefordon och förmånsbilar med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-10-31. Obsevera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen. En upphandling av nya ramavtal har påbörjats.