Förnyat Volymavtal för programvaror med Microsoft

Publicerad 2014-03-26

Kammarkollegiet har förnyat nuvarande Volymavtal för programvaror 2005 med Microsoft. Tidigare avtalsform Select&Academic Select löper ut 2014-04-30 och går inte att förlänga. Ersätts med Select Plus&Academic Select Plus. Nya högre rabattnivåer och bättre villkor till "True Down" i Enterpriseavtalet är bl a överenskommet.


Informationsbrev till statliga myndigheter och landsting
Informationsbrev till Universitet och högskolor